Serie van vijf foto's met in onbruik geraakte gereedschappen en technieken. Sommige van deze technische hulpmiddelen zijn honderden jaren op ongewijzigde manier in gebruik geweest. Van een ervan is het gebruik ervan al bij de bouw van de pyramides bekend.
Geen
Jan van de Laar
2023
Sony A6000
24.30 Megapixel
Placeholder